Sản phẩm học: Ông già noel

Học sinh thực hiện: Trịnh Hoàng Thủy Tiên

Trường/Lớp: Lớp 2 trường Lý Thái Tổ