Hiện nay Microsoft đã update phiên bản Tiếng Việt cho Kodu phiên bản từ 1.4.2 trở lên.

Để thay đổi ngôn ngữ cho Kodu Game Lab ta làm như sau.

  • Tại màn hình Menu ta chọn OPTIONS
  • Xuất hiện menu cài đặt à lăn chuột giữa để di chuyển đến mục Language
  • Tại đây ta bấm chọn Vietnamese.
  • Bấm chuột ra ngoài menu để kết thúc việc setup
  • Khởi động lại Kodu à Giao diện Kodu đã được chuyển thành tiếng Việt.

Thank you