Lê Cao Minh là thành viên kỳ cựu của ngôi nhà chung HOUR OF CODE VIET NAM. Cao Minh là một học sinh ngoan ngoãn, cởi mở với bạn bè. Luôn lắng nghe bài giảng và đưa ra nhiều sáng kiến hay. Cao Minh liên tục dẫn đầu trong danh sách các học sinh tiêu biểu của Hour Of Code Việt Nam

Chúc mừng Cao Minh, Chúc con sẽ học tập tốt hơn trong các khoá tiếp theo