logo Hour Of Code Việt Nam

TUYỂN SINH LỚP HỌC ONLINE CHÀO HÈ 2024

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Maths (toán học). Giáo dục STEM là một hình thức tổ chức giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học – theo cách tiếp cận liên nghành, liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, dạy học theo định hướng STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.

Để có thể tổ chức được mô hình học học tập trên ta cần thiết kế bài học dựa vào 6 tiêu chí sau:

1, TIÊU CHÍ 1: CHỦ ĐỀ BÀI HỌC STEM TẬP TRUNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

Trong các bài học STEM, học sinh được đặt vào các vấn đề thực tiễn xã hội, kinh tế, môi trường và yêu cầu tìm giải pháp

2,TIÊU CHÍ 2: CẤU TRÚC BÀI HỌC STEM THEO QUY TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Quy trình thiết kế kỹ thuật cung cấp một tiến trình linh hoạt đưa học sinh từ việc xác định một vấn đề hoặc một yêu cầu thiết kế đến sáng tạo và phát triển giải pháp. Theo quy trình này, học sinh thực hiện:

  • Xác định vấn đề
  • Nghiên cứu kiến thức nền
  • Đề xuất nhiều ý tưởng cho các giải pháp
  • Lựa chọn giải pháp tối ưu
  • Phát triển và chế tạo một mô hình ( nguyên mâu)
  • Thử nghiệm và đánh giá
  • Hoàn thiện thiết kế

Trong quy trình thiết kế kỹ thuật, các nhóm học sinh thử nghiệm các ý tưởng dựa trên nghiên cứu của mình, sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau mắc sai lầm, chấp nhận và học từ sai lầm, và thử lại. Sự tập trung của học sinh là phát triển các giải pháp

3, TIÊU CHÍ 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI HỌC STEM ĐƯA HỌC SINH VÀO HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI VÀ KHÁM PHÁ, ĐỊNH HƯỚNG HÀNH ĐỘNG, TRẢI NGHIỆM VÀ SẢN PHẨM

Trong bài học STEM, hoạt động của học sinh được thực hiện theo hướng mở có “ khuôn khổ” về các điều kiện ma học sinh được sử dụng ( chẳng hạn các vật liệu khả dụng). Hoạt động học của học sinh là hoạt động được chuyển giao và hợp tác; các quyết định về giải pháp giải quyết vấn đề là của chính học sinh. Học sinh thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin để chia sẻ ý tưởng và tái thiết kế nguyên mẫu của mình nếu cần. Học sinh tự điều chỉnh các ý tưởng của mình và thiết kế hoạt động khám phá của bản thân.

4, TIÊU CHÍ 4: HÌNH THỨC TỔ CHỨC BÀI HỌC STEM LÔI CUỐN HỌC SINH VÀO HOẠT ĐỘNG NHÓM KIẾN TẠO

Giúp học sinh làm việc cùng nhau như một nhóm kiến tạo không bao giờ là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu tất cả giáo viên STEM ở trường làm việc cùng nhau để áp dụng làm việc nhóm, sử dụng cùng một ngôn ngữ, tiến trình và mong đợi cho học sinh. Làm việc nhóm trong thực hiện các hoạt động của bài học STEM là cơ sở phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.

5, TIÊU CHÍ 5: NỘI DUNG BÀI HỌC STEM ÁP DỤNG CHỦ YẾU TỪ NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ TOÁN HỌC MÀ HỌC SINH ĐÃ VÀ ĐANG HỌC

Trong các bài học STEM, giáo viên cần kết nối và tích hợp một cách có mục đích nội dung từ các chương trình khoa học, công nghệ và toán. Lập kế hoạch để hợp tác với các giáo viên toán, công nghệ và khoa học khác để hiểu rõ nội hàm của việc làm thế nào để các mục tiêu khoa học có thể tích hợp trong một bài học đã cho. Từ đó, học sinh dần thấy rằng khoa học, công nghệ và toán không phải là các môn học độc lập, mà chúng liên kết với nhau để giải quyết các vấn đề. điều đó có liên quan đến việc học toán, công nghệ và khoa học của học sinh.

6, TIÊU CHÍ 6: TIẾN TRÌNH HỌC BÀI STEM TÍNH ĐẾN CÓ NHIỀU ĐÁP ÁN ĐÚNG VÀ COI SỰ THẤT BẠI NHƯ LÀ MỘT PHẦN CẦN THIẾT TRONG HỌC TẬP

Một câu hỏi nghiên cứu đặt ra, có thể đề xuất nhiều giả thuyết khoa học; một vấn đề cần giải quyết, có thể đề xuất nhiều phương án, và lựa chọn phương án tối ưu. Trong các giả thuyết khoa học, chỉ có một giả thuyết đúng. Ngược lại, các phương án giải quyết vấn đề đều khả thi, chỉ khác nhau ở mức độ tối ưu khi giải quyết vấn đề.

Tiêu chí này cho thấy vai trò quan trọng của năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong bài học STEM.

Billy Nguyễn

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Khóa học lập trình ONLINE tại Hourofcode (Chào hè – 2024) Mùa hè sắp đến, và đây là cơ hội tuyệt vời cho các em

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.