Lê Minh là một học sinh ngoan, khiêm tốn, con có khả năng tư duy nhạy bén của người làm khoa học. Khả năng tư duy hệ thống tốt

(Visited 41 times, 1 visits today)

Bình luận