Lê Minh là một học sinh ngoan, khiêm tốn, con có khả năng tư duy nhạy bén của người làm khoa học. Khả năng tư duy hệ thống tốt