Lê Cao Minh là một trong những học sinh tiêu biểu, con có tố chất, tư duy logic và khả năng sáng tạo rất tốt. Sản phẩm luôn có tính thực tế cao