Trung Hải là một học sinh có khả năng tư duy tuyệt vời, con có trí tưởng tượng và hiện thực hóa ý tưởng rất tốt.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Bình luận