Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Thêm lệnh “Scan with Windows Defender”

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Hướng dẫn này giúp bạn đọc cách thêm tùy chọn “Scan with Windows Defender” vào menu chuột phải trên Windows 10 để chúng ta có thể scan những thư mục mà chúng ta mong muốn.

Read More »