Đăng ký học tại Hour Of Code

Lập trình cho trẻ em
Chào mừng các bạn đã đến với trang web hourofcode.vn. Các bạn vui lòng đăng ký nội dung và lịch học trực tiếp tại đây trực tiếp tại đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại để xác minh yêu cầu. Lưu ý: Chương trình này chỉ đào tạo vào Thứ 7 và Chủ nhật. Quý vị vui lòng chờ trong giây lát form đang tải thông tin...
Read More

Đăng ký học tại Hour Of Code

Lập trình cho trẻ em
Chào mừng các bạn đã đến với trang web hourofcode.vn. Các bạn vui lòng đăng ký nội dung và lịch học trực tiếp tại đây trực tiếp tại đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại để xác minh yêu cầu. Lưu ý: Chương trình này chỉ đào tạo vào Thứ 7 và Chủ nhật. Quý vị vui lòng chờ trong giây lát form đang tải thông tin...
Read More