Trung thu – Hour Of Code

"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường Lòng vui sướng với đèn trong tay Em múa ca trong ánh trăng rằm..." Trung thu là ngày các con tham gia để gợi nhớ lại những trò chơi gắn liền với tuổi thơ của ba của mẹ như nhảy bao bố, kéo co, ô ăn quan... Những giọt mồ hôi những nụ cười tươi rạng rỡ. Đó chính là niềm hành phúc mà trung tâm hour of code muốn các con được cảm nhận. Chú...
Read More