Phần mềm nghe nhạc Made by Hour Of Code

trình nghe nhạc hourofcode vietnam
Có thể nhiều người nghĩ việc tạo ra một game hay một phần mềm nào đó là điều mà chỉ có các nhà lập trình chuyên nghiệp mới có thể làm được. Nhưng đó là những suy nghĩ chưa thật sự chính xác. Bởi vì chính con bạn hoàn toàn có thể lập trình ra những trò chơi hay, những phần mềm hấp dẫn với mức độ hoàn thiện khá cao. Trẻ em lập trình giờ đây không còn là điều mới lạ Trước đây chẳng mấy ai nghĩ đến ...
Read More

Làm quen với biến trong Scratch (bài 5)

Bạn đã làm được hai trò chơi: "Mèo nhí diễu hành" và "Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối". Bạn nên hướng dẫn cho bé tự làm từ đầu thật thạo hai trò chơi đó trước khi chuyển qua bước tiếp theo: làm quen với biến. Khi tạo ra trò chơi "Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối", có lẽ bạn thấy ngay một chi tiết cần bổ sung: hiển thị điểm số của người chơi, thay vì để người chơi tự đếm số nải chuối đã "ăn". Điều này n...
Read More

Làm quen với biến trong Scratch (bài 5)

Bạn đã làm được hai trò chơi: "Mèo nhí diễu hành" và "Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối". Bạn nên hướng dẫn cho bé tự làm từ đầu thật thạo hai trò chơi đó trước khi chuyển qua bước tiếp theo: làm quen với biến. Khi tạo ra trò chơi "Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối", có lẽ bạn thấy ngay một chi tiết cần bổ sung: hiển thị điểm số của người chơi, thay vì để người chơi tự đếm số nải chuối đã "ăn". Điều này n...
Read More