Làm quen với biến trong Scratch (bài 5)

Bạn đã làm được hai trò chơi: "Mèo nhí diễu hành" và "Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối". Bạn nên hướng dẫn cho bé tự làm từ đầu thật thạo hai trò chơi đó trước khi chuyển qua bước tiếp theo: làm quen với biến. Khi tạo ra trò chơi "Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối", có lẽ bạn thấy ngay một chi tiết cần bổ sung: hiển thị điểm số của người chơi, thay vì để người chơi tự đếm số nải chuối đã "ăn". Điều này n...
Read More

Làm quen với biến trong Scratch (bài 5)

Bạn đã làm được hai trò chơi: "Mèo nhí diễu hành" và "Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối". Bạn nên hướng dẫn cho bé tự làm từ đầu thật thạo hai trò chơi đó trước khi chuyển qua bước tiếp theo: làm quen với biến. Khi tạo ra trò chơi "Dơi bắt chuột, chuột ăn chuối", có lẽ bạn thấy ngay một chi tiết cần bổ sung: hiển thị điểm số của người chơi, thay vì để người chơi tự đếm số nải chuối đã "ăn". Điều này n...
Read More