Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Châu Á sắp trở thành Thung lũng Silicon mới

“Trung quốc vẫn chưa thể chứng minh rằng nó có thể tạo ra Google mới. Tuy nhiên tôi rất lạc quan”.
Các doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm (VC) ở Châu Á đang bắt đầu cạnh tranh với các đối thủ ở Bắc Mỹ, quê hương của Silicon Valley và cái nôi của mô hình VC hiện đại.

Read More »

Châu Á sắp trở thành Thung lũng Silicon mới

“Trung quốc vẫn chưa thể chứng minh rằng nó có thể tạo ra Google mới. Tuy nhiên tôi rất lạc quan”.
Các doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm (VC) ở Châu Á đang bắt đầu cạnh tranh với các đối thủ ở Bắc Mỹ, quê hương của Silicon Valley và cái nôi của mô hình VC hiện đại.

Read More »