Tách nhạc khỏi video Youtube không cần phần mềm

Cách tách nhạc từ video không cần phần mềm. Cách này dùng khi bạn thích một đoạn nhạc trong một video nào đó nhưng bạn không thể tìm thấy định dạng mp3 của nó. Hãy cùng hourofcode.vn giúp bạn tách nhạc khỏi video Youtube bằng cách sau. Đầu tiên bạn truy cập theo đường dẫn sau: http://dirpy.com/ Dirpy là một trang web giúp bạn tách nhạc khỏi Video online, hỗ trợ các trang chuyên upload video như Yo...
Read More