Lập trình Scratch: Trò chơi Mario Made in Hour Of Code

Lập trình scratch tại Hour Of Code Việt Nam
Lập trình Scratch: Ngôn ngữ thích hợp nhất cho trẻ em Trẻ em luôn cảm thấy thích thú mỗi khi tạo ra sản phẩm học tập nào đó. Học lập trình Scratch cũng vậy, trẻ em luôn tràn đầy cảm hứng và sáng tạo, chúng hào hứng chờ đợi giờ lên lớp của giáo viên. Để được cùng trải nghiệm, cùng chơi sản phẩm của chính mình. Với lập trình Scratch giáo viên không cần phải giao bài tập về nhà, học sinh cũng sẽ tự t...
Read More