Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

HS Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi lập trình quốc tế

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Đoàn học sinh của Việt Nam đã xuất sắc giành một giải thưởng quan trọng tại Cuộc thi lập trình quốc tế dành cho học sinh phổ thông DC WeCode 2015 (Digital Campus WeCode) diễn ra ngày 6/12 tại Kuala Lumpur, Malaysia với chủ đề “An ninh Mạng” (Cyber Sercurity).

Read More »

HS Việt Nam giành giải Nhất cuộc thi lập trình quốc tế

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Đoàn học sinh của Việt Nam đã xuất sắc giành một giải thưởng quan trọng tại Cuộc thi lập trình quốc tế dành cho học sinh phổ thông DC WeCode 2015 (Digital Campus WeCode) diễn ra ngày 6/12 tại Kuala Lumpur, Malaysia với chủ đề “An ninh Mạng” (Cyber Sercurity).

Read More »