Kỹ sư CNTT không biết phản biện sẽ cho nghỉ việc

Các kỹ sư CNTT lúc nào cũng trả lời “Vâng!” khi bàn việc với cấp trên hầu hết đều nghỉ việc tại công ty, Giám đốc kiêm Chủ tịch LogiGear Hung Q. Nguyen nói. Nói trong Hội nghị phát triển gia công CNTT VN (VNITO) 2015 vào giữa tháng 10/2015, ông Hung Q. Nguyen cho biết, đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong công ty LogiGear từ giai đoạn đầu hầu hết đều trẻ và năng động, rất giỏi về thuật toán và làm việc ch...
Read More