Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

“Kỹ năng lập trình sẽ quan trọng như đọc, viết và làm toán”

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Đây là nhấn mạnh của Ông Malcolm Turnbull, Bộ trưởng Truyền thông Australia, ông bày tỏ sự ủng hộ tới việc dạy cho trẻ em ở mọi lứa tuổi về kỹ năng lập trình.

Trong một bài phát biểu, Ông Turnbull đã chỉ ra rằng trong một nghiên cứu cho thấy các chương trình học của học sinh, môn học công nghệ không được giảng dạy một cách tách biệt và chương trình học đó sẽ khó có thể thỏa mãn được nền công nghiệp hiện nay.

Read More »

“Kỹ năng lập trình sẽ quan trọng như đọc, viết và làm toán”

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Đây là nhấn mạnh của Ông Malcolm Turnbull, Bộ trưởng Truyền thông Australia, ông bày tỏ sự ủng hộ tới việc dạy cho trẻ em ở mọi lứa tuổi về kỹ năng lập trình.

Trong một bài phát biểu, Ông Turnbull đã chỉ ra rằng trong một nghiên cứu cho thấy các chương trình học của học sinh, môn học công nghệ không được giảng dạy một cách tách biệt và chương trình học đó sẽ khó có thể thỏa mãn được nền công nghiệp hiện nay.

Read More »