NHỮNG KỸ NĂNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC ỨNG XỬ KHI ĐẶT CÂU HỎI

Cẩm nang dạy học –  Đặt câu hỏi là một yêu tố quan trọng, là linh hồn và là trung tâm của dạy học phát triển năng lực. Việc sử dụng các câu hỏi một cách có hiệu quả đem lại hiệu ứng tích cực trong dạy học. Kỹ năng đặt và sử dụng câu hỏi càng tốt thì mức độ tham gia của vào bài học của học sinh càng cao, học sinh sẽ được kích thích tư duy và học tập tích cực hơn. Sau đây là những kỹ năng đặ...
Read More