Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Hướng dẫn sửa lỗi “Cannot delete folder: The directory is not empty”

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ em.
“Cannot delete / Access denied” hay “Cannot delete folder: the directory is not empty” là một trong những lỗi hay xảy ra trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8. Lỗi này xảy ra trong quá trình bạn cố gắng xóa một thư mục nào đó trên hệ thống.

Read More »