Khóa học lập trình Arduino – Lấy tín hiệu số và tương tự từ cảm biến

Khóa học lập trình Arduino là khóa học trong dự án IoT thuộc chương trình của Hour Of Code Vietnam xây dựng dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Mục đích của bài này là giúp các bạn hiểu cách lấy tín hiệu tương tự (Analog) và tín hiệu số (digital) từ cảm biến. Cảm biến được sử dụng trong ví dụ này là cảm biến đo độ ẩm đất. 1. Dụng cụ thực hành: Dụng cụ thực hành bao gồm ...
Read More