Nhóm hacker bí ẩn định đánh sập toàn bộ Internet

Một nhóm hacker đã tấn công từ chối dịch vụ vào 13 máy chủ tên miền gốc khiến người dùng Internet cảm thấy việc truy cập website chậm hơn bình thường. 13 máy chủ tên miền gốc (root name server - máy chủ tên miền mức cao nhất) là 13 mạng lưới máy chủ với hàng trăm DNS server được đặt khắp thế giới. Những server này có vai trò giống nhau để khi một số máy bị tấn công thì các máy khác có thể sẵn sà...
Read More