Cần quan tâm đến cơ chế chính sách cho ứng dụng IoT

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng vừa yêu cầu Cục Tin học hóa và một số đơn vị khác trong Bộ như Cục An toàn thông tin, Vụ KH&CN quan tâm đến các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách cho việc ứng dụng Internet of Things (IoT). Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho rằng, Bộ TT&TT cần có sự đi trước, xem xét tìm hiểu để sau này các bộ, ngành ứng dụng IoT thuận lợi về môi t...
Read More