Hướng dẫn cài đặt Scratch 2.0 Offline

Lập trình scratch đang trở thành một trào lưu trên khắp thế giới. Đây là một sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi trung tâm Media Lab của học viện MIT. Những năm gần đây ở Việt Nam phong trào học Scratch ngày càng phát triển. Hướng dẫn cài đặt Scratch 2.0 Bước 1: Tải xuống chương trình Scratch: Mở trình duyệt web của bạn lên và download phần mềm cài đặt offline theo địa chỉ sau: Dành cho hệ...
Read More