Obama: Mọi trẻ em Mỹ đều phải học tin học

Trong nền kinh tế mới, khoa học máy tính không còn là một kỹ năng tùy chọn, mà là một kỹ năng cơ bản. Bangkok Post ngày 30/1 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm kiếm 4,1 tỉ USD trong dự toán ngân sách năm tới để mở rộng các lớp dạy lập trình máy tính trong mọi trường học công lập trên cả nước, Nhà Trắng cho biết hôm Thứ Bảy. Đề xuất củ...
Read More

Obama: Mọi trẻ em Mỹ đều phải học tin học

Trong nền kinh tế mới, khoa học máy tính không còn là một kỹ năng tùy chọn, mà là một kỹ năng cơ bản. Bangkok Post ngày 30/1 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm kiếm 4,1 tỉ USD trong dự toán ngân sách năm tới để mở rộng các lớp dạy lập trình máy tính trong mọi trường học công lập trên cả nước, Nhà Trắng cho biết hôm Thứ Bảy. Đề xuất củ...
Read More