Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Phong trào học lập trình từ mẫu giáo

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Trào lưu học thêm ở Trung Quốc đang chuyển sang một hướng mới, sau khi nhiều bậc phụ huynh quyết định gửi con từ tuổi mẫu giáo đến các lớp dạy lập trình.

Read More »