Cai nghiện Facebook bằng trình duyệt Chrome

Việc lướt Facebook quá nhiều thường gây ảnh hưởng đến học tập, công việc. Tiện ích mở rộng của Chrome sẽ giúp người dùng tránh xa mạng xã hội này để tập trung hơn. Cần hoàn thành công việc trước hạn nhưng khó dứt khỏi Facebook, người dùng sẽ cần đến ứng dụng Focusbook của Chrome. Đây là một tiện ích mở rộng có khả năng ép người dùng ngưng sử dụng Facebook và quay trở lại làm việc bằng hai cách, vớ...
Read More