Facebook ra loạt công cụ mới dành cho fanpage

Những người quản lý trang web từ nay có thể chủ động liên lạc trước với người dùng Facebook. Ngoài ra còn một số tính năng hữu ích khác dành cho những nhà marketing trên Facebook. Những nhà marketing từ nay có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng. Đây là động thái để “bù đắp lại” sau khi Facebook tuyên bố sẽ cắt giảm lượng tiếp cận tự nhiên (organic reach) trên các bài đăng. Tuy nhiên điều đ...
Read More

Facebook ra loạt công cụ mới dành cho fanpage

Những người quản lý trang web từ nay có thể chủ động liên lạc trước với người dùng Facebook. Ngoài ra còn một số tính năng hữu ích khác dành cho những nhà marketing trên Facebook. Những nhà marketing từ nay có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng. Đây là động thái để “bù đắp lại” sau khi Facebook tuyên bố sẽ cắt giảm lượng tiếp cận tự nhiên (organic reach) trên các bài đăng. Tuy nhiên điều đ...
Read More