Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Facebook ra loạt công cụ mới dành cho fanpage

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Những người quản lý trang web từ nay có thể chủ động liên lạc trước với người dùng Facebook. Ngoài ra còn một số tính năng hữu ích khác dành cho những nhà marketing trên Facebook.

Những nhà marketing từ nay có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng. Đây là động thái để “bù đắp lại” sau khi Facebook tuyên bố sẽ cắt giảm lượng tiếp cận tự nhiên (organic reach) trên các bài đăng. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là khách hàng không được phép bắt đầu cuộc trò chuyện với các trang (hay còn có thể coi là các công ty) trên Facebook. Theo Facebook, tổng số người gửi tin nhắn riêng tư cho 50 triệu trang trên Facebook trong năm nay đã gấp đôi năm ngoái, và có tới 2,5 tỷ lượt bình luận công khai đã được đăng trên các trang mỗi tháng

Read More »

Facebook ra loạt công cụ mới dành cho fanpage

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ
Những người quản lý trang web từ nay có thể chủ động liên lạc trước với người dùng Facebook. Ngoài ra còn một số tính năng hữu ích khác dành cho những nhà marketing trên Facebook.

Những nhà marketing từ nay có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng. Đây là động thái để “bù đắp lại” sau khi Facebook tuyên bố sẽ cắt giảm lượng tiếp cận tự nhiên (organic reach) trên các bài đăng. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là khách hàng không được phép bắt đầu cuộc trò chuyện với các trang (hay còn có thể coi là các công ty) trên Facebook. Theo Facebook, tổng số người gửi tin nhắn riêng tư cho 50 triệu trang trên Facebook trong năm nay đã gấp đôi năm ngoái, và có tới 2,5 tỷ lượt bình luận công khai đã được đăng trên các trang mỗi tháng

Read More »