Dịch tự động Email tiếng anh sang tiếng Việt

Bình thường thì để dịch nội dung email từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì ta phải copy nội dung email sang google dịch để dịch. Tuy nhiên hiện nay anh Google đã tích hợp anh dịch và anh gmail luôn cho nó gọn. Dịch tự động Email cực đơn giản Tính năng Automatic Message Translation sẽ phá bỏ rào cản ngôn ngữ. Bạn có thể đọc những bản tin tiếng nước ngoài ngay trong hộp thư Gmail, mà không cần chép dán...
Read More