Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Những mô hình đào tạo đậm chất công nghệ

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ em
Hai mô hình đào tạo được nhắc đến dưới đây, tuy không lạ nhưng theo triết lý đào tạo định hướng công việc, giúp người học làm được việc ngay sau khi ra trường, thậm chí khi còn chưa ra trường.

Học với các “mentor”

Đam mê CNTT, không thích bó buộc mình vào các phương pháp học truyền thống, thay vào đó bạn muốn chủ động học với các tài liệu trên mạng, không hiểu chỗ nào có thể chủ động hỏi để được chuyên gia hướng dẫn (mentor) trả lời ngay. Mỗi tháng bạn được trực tiếp gặp các mentor để đánh giá kết quả học cũng như học thêm các kỹ năng mềm và cập nhật kiến thức về cuộc sống…

Read More »

Những mô hình đào tạo đậm chất công nghệ

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ em
Hai mô hình đào tạo được nhắc đến dưới đây, tuy không lạ nhưng theo triết lý đào tạo định hướng công việc, giúp người học làm được việc ngay sau khi ra trường, thậm chí khi còn chưa ra trường.

Học với các “mentor”

Đam mê CNTT, không thích bó buộc mình vào các phương pháp học truyền thống, thay vào đó bạn muốn chủ động học với các tài liệu trên mạng, không hiểu chỗ nào có thể chủ động hỏi để được chuyên gia hướng dẫn (mentor) trả lời ngay. Mỗi tháng bạn được trực tiếp gặp các mentor để đánh giá kết quả học cũng như học thêm các kỹ năng mềm và cập nhật kiến thức về cuộc sống…

Read More »