Những mô hình đào tạo đậm chất công nghệ

Hai mô hình đào tạo được nhắc đến dưới đây, tuy không lạ nhưng theo triết lý đào tạo định hướng công việc, giúp người học làm được việc ngay sau khi ra trường, thậm chí khi còn chưa ra trường. Học với các “mentor” Đam mê CNTT, không thích bó buộc mình vào các phương pháp học truyền thống, thay vào đó bạn muốn chủ động học với các tài liệu trên mạng, không hiểu chỗ nào có thể chủ động hỏi để đư...
Read More

Những mô hình đào tạo đậm chất công nghệ

Hai mô hình đào tạo được nhắc đến dưới đây, tuy không lạ nhưng theo triết lý đào tạo định hướng công việc, giúp người học làm được việc ngay sau khi ra trường, thậm chí khi còn chưa ra trường. Học với các “mentor” Đam mê CNTT, không thích bó buộc mình vào các phương pháp học truyền thống, thay vào đó bạn muốn chủ động học với các tài liệu trên mạng, không hiểu chỗ nào có thể chủ động hỏi để đư...
Read More