Hướng dẫn download và cài đặt python.

Python là một chương trình chạy ngôn ngữ được sử dụng năm 1990, ngôn ngữ này sử dụng động cơ và phát triển bộ nhớ tự động, do đó nó giống như ruby, Smalltalk, ... Python là một dự án mở to Organization PSF packages. Theo những người đã và đang làm việc trên ngôn ngữ này, đây là một ngôn ngữ sủa sáng, gọn gàng và có cấu trúc rõ ràng nên tiện ích cho người mới học lập trình. Ban đầu này được phát tr...
Read More