Trong xu thế toàn cầu hóa về công nghệ hiện nay, tin học là một phần quan trọng trong mỗi hành trang của các em, phục vụ cho việc học tập, phục vụ cho tương lai sau khi các em kết thúc việc học của mình. Thực tế, bộ môn tin học nói chung và lập trình nói riêng vẫn chưa được phổ biến hay như mọi người chưa hiểu rõ về lợi ích cũng như tầm quan trọng của chúng, việc lập trình có thể làm những gì hay đưa đến cho các em điều gì vãn còn rất mơ hồi vì đây là một bộ môn dù có phổ biến ở nước ngoài nhưng đối với VN còn mới. Trong bối cảnh muốn theo kịp với thời đại mới, trung tâm lập trình dành cho trẻ em Hour of code được ra đời với mục đích hướng các em đến một tương lai tốt đẹp hơn với công nghệ thông tin

Sản phẩm học sinh: Save The World

Học sinh thực hiện: Lê Minh

Cách chơi: hãy đi dọn dẹp khu rừng 1 cách nhanh nhất