1. Giới thiệu Sweethome 3D

Khóa học “Thiết kế đồ họa 3D” được biên soạn với mục đích giúp học sinh trung học cơ sở bước đầu làm quen với các khái niệm và thao tác cơ bản trong đồ họa không gian với phần mềm Sweet Home 3D. Sweet Home 3D cho phép tạo ra các mô hình kiến trúc trong không gian bằng các thao tác trên bản vẽ và sắp xếp, bài trí các đối tượng liên quan như sân vườn, nội thất.

Với Sweet Home 3D, học sinh có thể thiết kế các công trình kiến trúc, bài trí nội thất, hoặc thiết kế lại ngôi nhà của mình.  Chương trình có thể cài đặt miễn phí theo địa chỉ: http://www.sweethome3d.com/download.jsp.  Với các nội dung trong khóa học này, giảng viên mô phỏng dựa trên phiên bản 5.7 được cập nhật từ năm 2018.

2. Mục tiêu khóa học

Hoàn thành khóa học này sẽ giúp học sinh:

  • Hình thình các khái niệm và thảo tác cơ bản trong đồ họa và không gian 3 chiều.
  • Kích thích tư duy sáng tạo.
  • Thiết kế được các không gian, nội thất cơ bản.

3. Đối tượng phù hợp

  • Dành cho học sinh từ 11 tuổi trở lên
  • Dành cho những người mới bắt đầu học thiết kế nội thất.

4. Nội dung khóa học

  • Phần 1: Làm quen với phần mềm thiết kế nhà ở Sweet Home 3D
  • Phần 2: Thiết kế và bài trí nội thất
  • Phần 3: Thiết kế ngoại thất và các thành phần mở rộng
  • Phần 4: Thiết kế thêm tầng và xuất bản dự án
  • Thiết kế dự án nội thất “Ngôi nhà mơ ước”

Hour Of Code Vietnam