Tìm hiểu cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cho doanh nghiệp và cá nhân, từ việc tạo ra sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội đến đo lường thành công.

Tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả phương tiện truyền thông xã hội cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp của bạn có cần sử dụng phương tiện truyền thông xã hội không? Tìm hiểu tại sao phương tiện truyền thông xã hội có liên quan đến các doanh nghiệp ngày nay và làm thế nào bạn có thể sử dụng nó để thiết lập và cải thiện thương hiệu của bạn.

Bạn sẽ tìm hiểu về các bước chính trong việc quảng bá thương hiệu của mình thông qua phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm đặt mục tiêu chiến dịch, xác định đối tượng mục tiêu và các kênh phù hợp, tạo nội dung hấp dẫn và quản lý sự hiện diện của bạn. Bạn cũng sẽ xem xét các ví dụ về các kênh truyền thông xã hội khác nhau, mẹo sử dụng chúng và cách đo lường thành công và cải thiện các chiến dịch của bạn.

Kiev, Ukraine – October 17, 2012 – A logotype collection of well-known social media brand’s printed on paper. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Vimeo, Flickr, Myspace, Tumblr, Livejournal, Foursquare and more other logos.

Những chủ đề dành cho bạn:

Tuần 1

 • Phương tiện truyền thông xã hội là gì?
 • Nhóm mục tiêu
 • Các kênh truyền thông xã hội
 • Quản lý sự hiện diện truyền thông xã hội của bạn
 • Công cụ quản lý truyền thông xã hội

Tuần 2

 • Lời khuyên hàng đầu trên mạng xã hội
 • Tầm quan trọng của đo lường hiệu suất
 • Nghe phương tiện truyền thông xã hội

Bạn sẽ đạt được điều gì?

Kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể …

 • Giải thích phương tiện truyền thông xã hội là gì
 • Mô tả cách nó có thể được sử dụng để xây dựng thương hiệu
 • Giải thích các nhóm mục tiêu là gì
 • Xác định các kênh truyền thông xã hội
 • Giải thích mẹo để nhắn tin
 • Mô tả vai trò của người quản lý phương tiện truyền thông xã hội
 • Xác định các công cụ quản lý phương tiện truyền thông xã hội

Khóa học này dành cho ai?

Khóa học này dành cho những người tìm cách phát triển kỹ năng kinh doanh, chuẩn bị bước vào nơi làm việc hoặc tìm cách thay đổi nghề nghiệp. Không có kinh nghiệm hoặc trình độ cần thiết trước.