Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở đa mục đích, có hỗ trợ các phong cách lập trình cốt lõi khác nhau, mà triết lý thiết kế của nó rất thuận lợi cho việc đọc hiểu code, đơn giản và rõ ràng. Ở Việt Nam, Python có lẽ còn khá mới mẻ với ngôn ngữ lập trình này nhưng trên thế giới thì nó là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất vượt qua cả JAVA, C++…

Tại sao nên chọn Python để bắt đầu

  • Python là ngôn ngữ thịnh hành số 1 trên thế giới
  • Đơn giản – dễ học – dễ làm – dễ cài đặt.
  • Chạy trên đa nền tảng: MacOSX, Windows, Linux.
  • Thư viện lập trình phong phú: Lập trình Web dễ dàng với Framework Django.
  • Tương thích chuyển đổi, phân tích dữ liệu 4.0: Big data – Data mining…

Khóa học lập trình python này dành cho những ai?

  • Học sinh, Sinh viên từ 13 tuổi trở lên
  • Nhân viên IT, hoặc những người mới bắt đầu làm quen với lập trình

Mục tiêu khóa học

  • Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python, học sinh có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
  • Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python….)
  • Cách tạo và gọi hàm trong Python; Xử lý mảng; Xử lý List; Xử lý chuỗi; Xử lý tập tin

Khung chương trình

Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình

Phần 2 : Các khái niệm cơ bản

Phần 3: Các biểu thức điều kiện

Phần 4: Các vòng lặp

Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng

Phần 6: Xây dựng hàm

Phần 7: Xử lý chuỗi

Phần 8: List – Danh sách

Phần 9: Xử lý tập tin

Phần 10: Thiết kế giao diện với Tkinter

Phần 11: Project cuối khóa