Khóa học kỹ năng số sẽ trang bị cho các bạn nhỏ những kiến thức, công cụ và kỹ năng để trở thành một công dân điện tử đích thực.

Khóa học được thiết kế dựa trên quan điểm “Học đi đôi với hành” vì vậy, mọi phương pháp giảng dạy được triển khai đều nhằm mục đích khai thác triệt để quan điểm trên. Sau mỗi bài học hoặc sau một giai đoạn học tập, mỗi học viên sẽ phải hoàn thành các bài kiểm tra từ đơn giản đến phức tạp, kết quả là những sản phẩm mang tính độc đáo, sáng tạo của mỗi học viên.

Mục tiêu khóa học.

 • Hiểu được các chức năng cơ bản của hệ thống Google Cloud, các mạng xã hội phổ biến: Facebook, LinkedIn, Youtube… và các dịch vụ trực tuyến
 • Áp dụng các công cụ Google, hệ thống dịch vụ trực tuyến, mạng xã hội vào công việc một cách hiệu quả
 • Sử dụng các công cụ, mạng xã hội hợp lý, an toàn và tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực xã hội
 • Sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến một cách an toàn và hiệu quả.

Nội dung chính của khóa học

Phần 1: Digital Literacy and Citizenship

 • Hướng dẫn bạn trở thành một công dân điện tử, kiểm soát hành vi online và phát hiện các hành vi lừa đảo trên Internet
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ Youtube và GcfLearnFree

Phần 2: Google searching

 • Hướng dẫn các sử dụng các tính năng cơ bản và nâng cao của Google để tìm kiếm thông tin
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ powersearchingwithgoogle.com

Phần 3: Google Apps

 • Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ của Google để phục vụ công việc: Gmail, Calendar, Docs, Sheets, Slides…
 • Sử dụng nguồn tài liệu chính từ Google Apps Learning Center

Phần 4: Connect to Social networks

 • Hướng dẫn sử dụng các mạng xã hội phổ biến: Facebook, LinkedIn, Youtube…
 • Sử dụng nguồn tài liệu từ chính từ GcfLearnFree

Phần 5: Using online services

 • Hướng dẫn tự học online và sử dụng các dịch vụ online để trở thành một công dân số
 • Sử dụng nguồn tài liệu từ chính từ Youtube

Phần 6: Sử dụng Email và những thủ thuật quan trọng

 • Hướng dẫn tạo và sử dụng Email (một số dịch vụ Email nổi tiếng)
 • Những thủ thuật thường sử dụng trong Email.

Khóa học này phù hợp với những ai

 • Các bạn nhỏ từ 12 tuổi trở lên
 • Nhân viên văn phòng.