Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào các dịch vụ trực tuyến. Có được kiến ​​thức và kỹ năng bảo mật mạng cần thiết, để giúp bảo vệ cuộc sống số của bạn.

Tại sao nên tham gia khóa học?

Khóa học trực tuyến này sẽ giúp bạn hiểu về bảo mật trực tuyến và bảo vệ cuộc sống số của bạn, dù ở nhà hay nơi làm việc.

Được hướng dẫn bởi Cory Doctorow, bạn sẽ học cách nhận ra các mối đe dọa có thể gây hại cho bạn trực tuyến và thực hiện các bước để giảm khả năng chúng xảy ra với bạn.

Khóa học sẽ đóng khung an toàn trực tuyến của bạn trong bối cảnh thế giới rộng lớn hơn, giới thiệu các khái niệm như phần mềm độc hại, vi rút, trojan, an ninh mạng, mật mã, đánh cắp danh tính và quản lý rủi ro.

Tại sao nên tham gia khóa học?

Khóa học trực tuyến này sẽ giúp bạn hiểu về bảo mật trực tuyến và bảo vệ cuộc sống số của bạn, dù ở nhà hay nơi làm việc.

Được hướng dẫn bởi Cory Doctorow, bạn sẽ học cách nhận ra các mối đe dọa có thể gây hại cho bạn trực tuyến và thực hiện các bước để giảm khả năng chúng xảy ra với bạn.

Khóa học sẽ đóng khung an toàn trực tuyến của bạn trong bối cảnh thế giới rộng lớn hơn, giới thiệu các khái niệm như phần mềm độc hại, vi rút, trojan, an ninh mạng, mật mã, đánh cắp danh tính và quản lý rủi ro.

Bạn sẽ đạt được điều gì?

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể …

  • Giải thích thuật ngữ an ninh mạng cơ bản; có kỹ năng để cập nhật các vấn đề an ninh mạng; và có thể xác định tài sản thông tin.
  • Mô tả các cơ chế xác thực cơ bản; có kỹ năng để cải thiện bảo mật mật khẩu của họ; và nhận thức được các phương pháp xác thực thay thế.
  • Xác định các loại phần mềm độc hại chính; nhận thức về các phương pháp lan truyền phần mềm độc hại khác nhau; và các kỹ năng để ngăn ngừa nhiễm phần mềm độc hại.
  • Mô tả thuật ngữ mật mã; có thể sử dụng mật mã cho email; nhận thức được các ứng dụng của mật mã.
  • Thể hiện sự hiểu biết về tường lửa, mạng riêng ảo và công nghệ phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng.
  • Mô tả các vấn đề pháp lý và quy định liên quan đến an ninh mạng; và hiểu làm thế nào để phục hồi từ các lỗi bảo mật.
  • Áp dụng các kỹ thuật phân tích và quản lý rủi ro cơ bản.

khoa học nay danh cho ai?

Khóa học không có bất kỳ kiến ​​thức trước về bảo mật máy tính và có thể được hưởng bởi bất kỳ ai quan tâm đến việc cải thiện bảo mật thông tin kỹ thuật số của họ.

Hour Of Code Vietnam