Khóa học tin học văn phòng Quốc Tế IC3

1. Giới thiệu chứng chỉ IC3 Chứng chỉ IC3 phản ánh đầy đủ kỹ năng cần thiết giúp thành công trong hầu hết lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, xã hội đòi hỏi sử dụng máy tính và các ứng dụng Internet. Khi đi xin việc hay thi vào công chức nhà nước , có chứng chỉ tin học IC3 trong tay bạn có thể tự tin về trình độ tin học văn phòng của mình. Vì khi đi thi có nghĩa là bạn ...
Read More

Khóa học kỹ năng số dành cho trẻ em

Khóa học kỹ năng số sẽ trang bị cho các bạn nhỏ những kiến thức, công cụ và kỹ năng để trở thành một công dân điện tử đích thực. Khóa học được thiết kế dựa trên quan điểm “Học đi đôi với hành” vì vậy, mọi phương pháp giảng dạy được triển khai đều nhằm mục đích khai thác triệt để quan điểm trên. Sau mỗi bài học hoặc sau một giai đoạn học tập, mỗi học viên sẽ phải hoàn thành các bài kiểm tra từ đ...
Read More