Thiết kế đồ họa ngành kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo và khả năng cảm nhận thẩm mỹ, thông qua các công cụ đồ họa để truyền tải thông điệp bằng những hình ảnh đẹp, ấn tượng. Nó là sự kết hợp hình ảnh chữ viết và ý tưởng một cách sáng tạo để truyền đạt thông tin hiệu quả thông qua sản phẩm cuối cùng. Nói cách khác đây chính là sự kết hợp giữa nghệ thuật và thông tin. Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, cũng như sự lên ngôi của các ứng dụng công nghệ thông tin, Thiết kế đô họa hứa hẹn sẽ là lĩnh vực rất phát triển trong tương lai.

Là một trung tâm đào tạo về lập trình cho trẻ, với sứ mệnh giúp trẻ làm quen với kỹ năng chuyên môn về máy tính, khoa học máy tính cũng như giúp trẻ đến gần hơn với ứng dụng của công nghệ hiện đại, Hour Of Code liên tục mở các lớp học về lập trình cũng như thiết kế đồ họa dành cho học sinh tử 7 – 18 tuổi.

 

Khóa học photoshop cs6 tại Hour Of Code Việt Nam

Block Nội dung bài học Thời lượng
1 Chương 1: Mở đầu 2h

 

 

 

 

 

 

1. Mục đích: Học sinh làm quen với phần mềm Photoshop và một số thao tác cơ bản
2. Nội dung:
Giới thiệu Photoshop
Khởi động/ thoát
Mở, lưu, đóng file
Các công cụ
Xem ảnh, zoom, cuộn ảnh
Làm việc với các bảng (palette
Chương 2: Làm việc với vùng chọn 4h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1. Mục đích: Học sinh sử dụng được các công cụ chọn, sao chép, di chuyển, xén ảnh…
2. Nội dung:
Giới thiệu về công cụ chọn
Định lại vị trí đường biên chọn
Bỏ chọn
3 Di chuyển và sao chép vùng chọn
Nối thêm và cắt bớt vùng chọn
Quay, định lại tỷ lệ và biến đổi vùng chọn
Sử dụng kết hợp các công cụ
Xén ảnh
4 Chương 3: Các điều cơ bản về Layer 4h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mục đích: Học sinh biết sử dụng Layer
2. Nội dung:
Tổ chức ảnh trên các Layer
Tạo Layer mới
Hiển thị và làm ẩn Layer
Chọn layer
Xoá bỏ hình ảnh trên layer
5 Sắp xếp lại các layer
Thay đổi Opacity (độ mờ đục) và blending mode (phương thức phối trộn màu) của layer
Liên kết các layer
Tô gradient (màu chuyển) cho layer
Nhập văn bản
Sử dụng các layer style
Hợp nhất layer và lưu file
Chương 4: Tô vẽ và chỉnh sửa 4h

 

 

 

 

 

 

 

 

6 1. Mục đích: Học sinh biết sử dụng các công cụ tô vẽ cơ bản, thay đổi màu, tạo hiệu ứng màu…
2. Nội dung:
Sử dụng các công cụ tô vẽ cơ bản
7 Làm việc với các màu đơn, màu chuyển (gradient), mẫu tô (pattern) trong layer
Sử dụng các layer để tô vẽ, điều chỉnh, thêm các hiệu ứng cho từng phần riêng biệt của ảnh
Điều chỉnh lại công việc: sử dụng History, công cụ Eraser
Làm mềm biên của các nét vẽ
Tô đậm, tô chuyển màu, tạo mẫu tô
Chương 5: Bộ lọc và các hiệu ứng lọc  

 4h

 

 

 

 

 

 

8 1. Mục đích: Học sinh hiểu và sử dụng được các bộ lọc trong việc tạo các hiệu ứng cho ảnh
2. Nội dung:
Bộ lọc mịn
Bộ lọc làm nhoè ảnh
9 Bộ lọc tổng hợp
Bộ lọc hiệu ứng chìm nổi của ảnh
Bộ lọc hiệu ứng vẽ
Kiểm tra hệ số 2 (thực hành)
Chương 6: Mặt nạ và kênh  4h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 1. Mục đích: Học sinh biết sử dụng mặt nạ và kênh
2. Nội dung:
Làm việc với mặt nạ và kênh
Tạo, chỉnh sửa mặt nạ tạm thời
Lưu vùng chọn như một mặt nạ
11 Chỉnh sửa mặt nạ
Đưa một mặt nạ vào làm vùng chọn và điều chỉnh ảnh trong vùng trọn
– Trích xuất ảnh
– Trích xuất đối tượng từ nền của nó
Tạo hiệu ứng bằng mặt nạ
Chương 7: Chỉnh sửa ảnh 8 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 1. Mục đích: Học sinh biết chỉnh sửa ảnh
2. Nội dung:
Độ phân giải và kích cỡ ảnh
Xén ảnh
Điều chỉnh phạm vi tông màu
13 Thay thế màu trong ảnh
Điều chỉnh độ sáng, cường độ màu
Xoá bỏ các đối tượng không mong muốn
14 Thay thế một phần của ảnh
Tô vẽ với công cụ Art history brush
2. Nội dung:
Vẽ các Path
15 Vẽ path thẳng, path cong
Kết hợp đường thẳng và đường cong
Vẽ path xung quanh ảnh
Sử dụng công cụ Freeform pen
  Tổng số giờ 30 h

 

You can enroll in this course from your student dashboard. You need to be logged in.

(Visited 152 times, 1 visits today)

Bình luận