Ngày nay, học dựng phim là sở thích và cũng là sự quan tâm của rất nhiều em nhỏ. Đáp ứng nhu cầu đó, trung tâm Hour Of Code Việt Nam với những khóa học dựng phim cho trẻ nhỏ cơ bản sẽ giúp các em đến gần hơn với điện ảnh và thỏa sức trong lĩnh vực mình yêu thích. Trẻ em cũng có thể học dựng phim Dựng

You can enroll in this course from your student dashboard. You need to be logged in.

(Visited 107 times, 1 visits today)

Bình luận