logo Hour Of Code Việt Nam

Microsoft Kodu Game Lab: Giúp trẻ em sáng tạo hơn …

Kodu cho phép trẻ em tạo ra các trò chơi trên PC và Xbox thông qua một ngôn ngữ lập trình trực quan đơn giản. Kodu có thể được sử dụng để giảng dạy sự sáng tạo, Giải quyết vấn đề, kể chuyện, cũng như lập trình. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng Kodu để tạo một trò chơi, trẻ em cũng như người lớn không có kỹ năng thiết kế hoặc lập trình cần thiết.

Trẻ em với Kodu game labs
Trẻ em với Kodu game labs

Kodu dạy nhiều hơn so với lập trình:
Kodu là một công cụ phong phú để tạo ra câu chuyện và kể chuyện
Kodu chứng minh rằng chương trình là một phương tiện sáng tạo
Kodu giúp trẻ em với tư duy phê phán, phá vỡ một mục tiêu phức tạp thành các bước quản lý, và lặp lại quá trình thiết kế – một cách tiếp cận đối với tất cả các môn học, kinh doanh và các mối quan hệ cá nhân
Kodu giới thiệu logic và giải quyết vấn đề của lập trình
Kodu giới thiệu điều kiện và trình tự, dạy nguyên nhân và hậu quả
Học sinh tìm hiểu về logic, hợp tác và trong sự sáng tạo thêm vào lập trình

Một game nhỏ được tạo từ Kodu
Một game nhỏ được tạo từ Kodu
Kodu Screenshot 5
Các khối (module) lệnh trong Kodu Game Lab

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng Kodu:

Kodu có thể được giảng dạy bởi bất kỳ giáo viên bất kỳ, không có chuyên môn lập trình trước đó yêu cầu
Độ tuổi từ 8 trở lên thường thành công nhất

Hãy tham gia ngay vào Hourofcode.vn, và khám phá trò chơi được tạo ra bởi những người khác và chia sẻ trò chơi của bạn tại hourofcode.vn.

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Thông tin tuyển sinh 2024

Đăng ký khóa học lập trình tại Hourofcode (Giáp Thìn – 2024) Nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của các khóa học Computer

Read More »

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.