Chào mừng các bạn đã trở lại với trang web chính thức của CLB Hour Of Code. Chuyên mục học cùng bé/ IC3 & MOS

Trong bài test Exam Interactive Quiz, các bạn sẽ được làm quen với dạng bài tập tổng hợp của Module Mạng máy tính và internet (Cuộc sống trực tuyến) trong chương trình IC3 GS4. Thời gian làm bài test này là 60 phút. Chúc các bạn làm bài tốt.