Hoàng Trung Hải hiện đang là học sinh lớp 4 – Trường Tiểu học Quan Hoa, nhưng sự sáng tạo và thông minh của Trung Hải khiến không ít người lớn nghĩ rằng những sản phẩm đó có sự trợ giúp của người lơn, nhưng không phải thế, tất cả đều do bạn ấy tự thực hiện