logo Hour Of Code Việt Nam

Hoàng Trung Hải

Hoàng Trung Hải hiện đang là học sinh lớp 4 – Trường Tiểu học Quan Hoa, nhưng sự sáng tạo và thông minh của Trung Hải khiến không ít người lớn nghĩ rằng những sản phẩm đó có sự trợ giúp của người lơn, nhưng không phải thế, tất cả đều do bạn ấy tự thực hiện

Table of Contents

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Related posts

Keep in touch

Hãy đăng ký email để nhận được những thông tin khuyến mãi cũng như chính sách học phí tốt nhất dành cho bé.