Đăng ký học thử tại Hour Of Code Việt Nam

Để quảng bá, lan truyền chương trình “Giờ lập trình” tại Trung tâm Hour Of Code Việt Nam. Đến cộng đồng các bạn trẻ, cũng như giúp các quý phụ huynh và các em học sinh quyết định có tham gia các lớp của Hour Of Code Việt Nam hay không? Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi học thử miễn phí, trong vòng 60p.

Mục đích:

  • Giúp các bạn học sinh và quý vị phụ huynh hiểu thêm về chương trình và nội dung đào tạo của Hour Of Code Việt Nam
  • Giúp các bạn trẻ, những người mới bắt đầu học lập trình có thêm những công cụ phù hợp để làm quen.
  • Giúp cho bố mẹ có kiến thức cơ bản về lập trình để có thể đồng hành cùng con

Hình thức học: Thông qua thực hành, trải nghiệm để học khái niệm, tư duy và tạo hứng thú.

Kết quả được cam kết tại Hour Of Code Việt Nam

  • Hiểu biết chung về cấu trúc lập trình dạng “kéo thả”, hiểu được khái niệm “sự kiện” trong lập trình
  • Tự thực hiện được, hoặc mô phỏng được những trò chơi mini mà bạn đã từng chơi.
  • Hiểu được các cấu trúc cơ bản trong lập trình.

               Form đăng ký học thử tại Hour Of Code Việt Nam

(Visited 88.539 times, 1 visits today)