Các khóa học lập trình từ cơ bản đến nâng cao tại Hour of Code Việt Nam được thiết kế một cách đơn giản, khoa học, và đặc biệt là rất dễ tiếp cận, dành cho những người mới bắt đầu

(Visited 32 times, 1 visits today)

Bình luận