Lập trình HTML: Màu nền và ảnh nền (Background)

KhuongCon No Tags 0

Khi lập trình HTML để làm website đẹp hơn , bạn không thể bỏ qua thuộc tính này Background-color Màu nền cho website, nó sẽ giúp bạn tạo màu nền bằng mã màu hoặc tên màu. Background-color:#00DD00; Background-image Ảnh nền  website, bạn có thể kết hợp các thuộc tính kích thước. Background-image:url('link ảnh') width: độ rộng của ảnh height: chiều cao của ảnh Background-repeat Trong lập trình HTML mặc định
Read More


Các thuộc tính tùy chỉnh kích thước

KhuongCon No Tags 0

Để một website đẹp , chuẩn thì có rất nhiều các yếu tố , mỗi yếu tố có một vị trí quan trọng riêng của nó. Chúng ta phải điều chỉnh cách hiển thị cho mỗi phần tử và thiết lập kích thước cho phần tử. Trong CSS có các thuộc tính để bạn tùy chỉnh kích thước bao gồm chiều rộng, chiều cao,.... Tên thuộc tính Mô tả Các
Read More


Trang trí Font chữ cho văn bản

KhuongCon No Tags 0

Một văn bản đẹp không thể thiếu được sự đã dạng màu sắc và trang trí văn bản. Thiết lập font chữ với -font-family Chúng ta có cú pháp như sau: font-family: tên font,...; trong đó font đầu tiên nó sẽ ưu tiền để hiện thi đầu tiên nếu máy tính hay trình duyệt nào ko hỗ trợ, nó sẽ tự động chuyển qua font tiếp theo. -font-style nó có
Read More


Các thuộc tính CSS cho text

KhuongCon No Tags 0

Đây là bài mở đầu cho loạt bài viết tìm hiểu về các thuộc tính quan trọng trong CSS mà bạn cần nắm. Một trong các loại thuộc tính đơn giản nhất nhưng lại dùng nhiều nhất là các thuộc tính được dùng để thay đổi cách hiển thị của văn bản, được gọi là Text Styles.Text Styles trong CSS hiện tại có khoảng 13 thuộc tính được sử dụng
Read More


Cấu trúc cơ bản của CSS và cách nhúng CSS

KhuongCon No Tags 0

Cấu trúc của CSS bao gồm: Thẻ <style> nằm trong thẻ <head> <style> (các thẻ css) </style> Trước khi tiến hành viết CSS và để CSS có thể thực thi trên website hoặc tài liệu HTML của bạn thì bạn phải tiến hành nhúng CSS vào website. Nói về nhúng CSS vào website thì chúng ta có hai cách là: Inline Styles – Nhúng trực tiếp vào tài liệu HTML thông
Read More


CSS là gi, tầm quan trọng của CSS với Website

KhuongCon No Tags 0

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,…thì CSS
Read More


Một số thẻ cơ bản trong HTML5

KhuongCon No Tags 0

Để tăng trải nghiệm của người dùng, HTML5 đã thêm nhiều tag về đồ họa, media, cấu trúc trang, xử lý form tốt hơn và một vài API dùng dể kéo/thả, tìm vị trí địa lý, local storage… Các thẻ tag liên quan đến form Tag Mô tả <datalist> Tạo một danh sách gợi ý cho input. <keygen> Định nghĩa một trường sinh cặp key (cho form) <output> Định nghĩa
Read More


Tạo xao nên học lập trình Web với HTML5

KhuongCon No Tags 0

Lập trình web với HTML5 là bước phát triển mới, nó giúp các trang web của bạn được rõ ràng và hiệu quả hơn rất nhiều. HTML 5 ra đời nhằm thay thế HTML4 vì nó đã bộc lộ một số nhược điểm nên không còn phù hợp với công  nghệ hiện nay. Vậy có nên học lập trình web với HTML5 hay không? HTML5 được phát tiển để thay
Read More


HTML5 căn bản cho mọi người

KhuongCon No Tags 0

HTML có thể nói là khởi đầu của mọi tất cả vấn đề liên quan tới web, dù bạn là người làm nghành nào, miễn là có đụng tới quản trị web thì ít nhất phải biết qua hai cái này. Nếu bạn có ý định học lập trình web thì lại càng nên thành thạo hai cái này, nếu bạn là blogger chuyên viết bài thì cũng nên nắm cái
Read More


Khóa học lập trình Web với CSS3

Nguyễn Như Đạt">Nguyễn Như Đạt , 0

CSS là khóa học tiếp nối khóa HTML giúp các bạn lập trình trang web một cách hoàn hảo hơn. Kết thúc khóa CSS 3 bạn sẽ xây dựng được một website tĩnh theo đúng chuẩn w3c cùng với giao diện và hiệu ứng đẹp mắt Mục tiêu khóa học Tìm hiểu kiến thức về responsive web design Phát triển kỹ năng thiết kế và lập trình web Diễn đạt
Read More