logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Lê Cao Minh

Lê Cao Minh là thành viên kỳ cựu của ngôi nhà chung HOUR OF CODE VIET NAM. Cao Minh là một học sinh ngoan ngoãn,

Read More »

Hoàng Trung Hải

Hoàng Trung Hải hiện đang là học sinh lớp 4 – Trường Tiểu học Quan Hoa, nhưng sự sáng tạo và thông minh của Trung

Read More »