Kỹ năng số – Lập trình cho trẻ em

Chúng ta đang sống trong thời đại mà máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh có thể kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau, mang lại ngày càng nhiều tiện ích hơn cho cuộc sống. Cuộc sống đang được công nghệ dẫn lối với nhiều thay đổi ngoạn mục trong tất cả lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý…Theo dự đoán đến năm 2025 robot sẽ chiếm 52% lực lượng lao động, tăng 23% so với tỷ l...
Read More

Lập trình Python: Câu lệnh rẽ nhánh trong Python

Lập trình python: Cấu trúc rẽ nhánh là một cấu trúc không thể thiếu trong bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào và đương nhiên là với Python cũng không ngoại lệ. Trong bài này chúng ta hãy cùng Hour Of Code Việt Nam tìm hiểu về cấu trúc rẽ nhánh trong Python nhé! Chúng ta cùng bắt đầu nhé. NỘI DUNG BÀI HỌC 1, Luồng xử lý. 2, Các câu lệnh rẽ nhánh. Câu lệnh if-else Câu lệnh if-elif-else. 3. Bài...
Read More

Lập trình Python – Các toán tử cơ bản trong Python

Ở phần kiểu dữ liệu number trong Python Hour Of Code Việt Nam cũng nói qua về một số toán tử trong Python rồi, nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ thôi, trên thực tế thì Python sẽ có các toán tử cơ bản như sau: Toán tử số học - Arithmetic Operators Toán tử quan hệ - Comparison (Relational) Operators Toán tử gán - Assignment Operators. Toán tử logic - Logical Operators. Toán tử Biwter - Bi...
Read More

Lập trình Python – Dictionary trong Python

Ở các phần trước chúng ta đã được Hour Of Code Việt Nam giới thiệu về các kiểu dữ liệu như string, number, list, tuple. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một kiểu dữ liệu cuối cùng trong 5 kiểu dữ liệu chuẩn của ngôn ngữ lập trình Python đó là Dictionary. Nội dung bài học Khái niệm Dictionary? Truy cập đến các phần tử trong dictionary. Thay đổi giá trị của dictionary. Xóa phần ...
Read More

Lập trình Python – Tuple trong Python

Bài này Hour Of Code sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kiểu dữ liệu thứ 4 trong ngôn ngữ lập trình Python, đó là kiểu Tuple. Nội dung bài học: Tuple Trong Python là gì? Truy cập đến các phần tử trong Tuple. Các tác vụ khác trên Tuple. Xóa Tuple. Thêm mới phần tử. Tuple lồng. 1, Tuple Trong ngôn ngữ lập trình Python là gì? Tuple trong Python là một kiểu dữ liệu dùng để lưu trữ các đối tượng...
Read More

Lập trình Python – Danh sách (mảng) trong Python

Ở các bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về 2 kiểu dữ liệu chuỗi (string) và số (number) trong Python rồi, bài này Hour Of Code Vietnam sẽ chúng ta tìm hiểu về kiểu dữ liệu thứ 3 trong Python đó là danh sách (list). Nội dung bài học List là gì? và khai báo list trong Python. Truy cập đến các giá trị trong list. Sửa đổi và xóa bỏ giá trị phần tử trong list. Update (cập nhật) Delete (Xóa) ...
Read More

Lập trình Python – Số trong Python

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về kiểu dữ liệu chuỗi - String trong lập trình Python rồi và chuỗi trong Python được hỗ trợ rất mạnh, không biết đối với kiểu dữ liệu số - number thì sẽ được Python hỗ trợ như thế nào nhỉ? chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Nội dung bài học Kiểu dữ liệu số - number trong Python. Ép kiểu số. Các toán tử. 1, Kiểu dữ liệu số - number trong lập trình Python....
Read More

Lập trình Python – Xử lý chuỗi văn bản.

Tất cả các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi, và trong lập trình Python nó cũng không ngoại lệ. Bài này Hour Of Code Vietnam sẽ cùng mọi người tìm hiểu xem chuỗi trong Python có ưu điểm gì hơn các ngôn ngữ khác không nhé. Nội dung bài học. Các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Định dạng chuỗi. Truy cập tới từng giá trị của chuỗi. 1, Các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Để ...
Read More

Lập trình Python – Xuất nhập dữ liệu

Trong các ngôn ngữ lập trình thì nó luôn luôn tồn tại một hoặc nhiều hàm được dùng để hiển thị dữ liệu ra khi chương trình chạy. VD như trong C thì có printf, trong C++ thì có cout,... Và đối với trong lập trình python thì nó là print. Nội dung bài học Hàm print trong lập trình Python. Thay đổi ngắt dòng print. Nhập dữ liệu trong lập trình python 1, Hàm print trong Python. Hàm print trong...
Read More

Lập trình python – Khai báo biến trong python

Ở bài trước chúng ta đã được Hour Of Code Vietnam giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python, các cú pháp cơ bản trong Python. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu về cách khai báo biến và các kiểu dữ liệu trong Python. Nội dung trong bài này bao gồm: Khai báo biến trong Pyhton. Các kiểu dữ liệu trong Python. Kiểm tra kiểu dữ liệu. Ép kiểu dữ liệu trong Python. 1, Khai báo bi...
Read More