Alice: Hướng dẫn tạo một đoạn hoạt hình (bài 2)

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn, làm thế nào để tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn trong Alice. Hãy thực hiện theo các bước làm dưới đây. Bước 1: Chọn hình nền. Khi bạn mở chương trình Alice lên thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là chọn một nền địa hình cho đoạn phim hoạt hình đó và bạn có 6 lựa chọn từ cửa sổ Template. Trong bài này chúng ta lựa chọn Sand. Bước 2: Thêm đối tượng (Objects) ...
Read More

Bài mở đầu về Alice (Bài 1- Chủ đề con thỏ -p2)

Khi bạn thả phương thức move vào màn hình soạn thảo, bạn sẽ thấy xuất hiện một tuỳ chọn các phương thức của bạn, đó là chọn hướng (directions) di chuyển cho nhân vật và khoảng cách mà bạn muốn nhân vật của mình di chuyển. Ở bài hướng dẫn này chúng ta cho chú thỏ di chuyển về phía trước nên ta chọn Up ở phần direction và chọn 1meter để di chuyển 1m ở phần amuont. Tới đây câu lệnh (phương thức) đầu...
Read More

Bài mở đầu về Alice (Bài 1- Chủ đề con thỏ -p2)

Khi bạn thả phương thức move vào màn hình soạn thảo, bạn sẽ thấy xuất hiện một tuỳ chọn các phương thức của bạn, đó là chọn hướng (directions) di chuyển cho nhân vật và khoảng cách mà bạn muốn nhân vật của mình di chuyển. Ở bài hướng dẫn này chúng ta cho chú thỏ di chuyển về phía trước nên ta chọn Up ở phần direction và chọn 1meter để di chuyển 1m ở phần amuont. Tới đây câu lệnh (phương thức) đầu...
Read More

Bài mở đầu về Alice (Bài 1- Chủ đề con thỏ)

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo ra một đoạn hoạt hình ngắn trong thế giới Alice. Vui lòng làm theo các bước dưới đây và dùng các hình để đối chiếu với giao diện Alice trên máy tính của bạn. Bước 1: Chọn hình nền. Khi khởi động Alice lên thì việc đầu tiên bạn cần làm là lựa chọn một hình nền phù hợp cho đoạn hoạt hình của bạn. Trong Alice sẽ cung cấp cho bạn 6 lựa chọn, trong bài hướng dẫn này ch...
Read More

Bài mở đầu về Alice (Bài 1- Chủ đề con thỏ)

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo ra một đoạn hoạt hình ngắn trong thế giới Alice. Vui lòng làm theo các bước dưới đây và dùng các hình để đối chiếu với giao diện Alice trên máy tính của bạn. Bước 1: Chọn hình nền. Khi khởi động Alice lên thì việc đầu tiên bạn cần làm là lựa chọn một hình nền phù hợp cho đoạn hoạt hình của bạn. Trong Alice sẽ cung cấp cho bạn 6 lựa chọn, trong bài hướng dẫn này ch...
Read More

Alice: Giới thiệu chung về chương trình Alice

Alice là một công cụ lập trình 3D giúp học sinh dễ dàng tạo ra một hình ảnh động để kể một câu chuyện, trò chơi tương tác hoặc một video clip để chia sẻ trên web. Alice is a a tool tools for design for a learning for beginners with a new curriculum. It has a phép học sinh tìm hiểu các nền tảng lập trình bằng cách tạo ra bộ phim hoạt hình và trò chơi video đơn giản. Trong Alice, các đối tượng 3D (v...
Read More