logo Hour Of Code Việt Nam

Blog - Library

Tổng hợp những sản phẩm học sinh xuất sắc – Những bài viết, chia sẻ hay

Alice: Hướng dẫn tạo một đoạn hoạt hình (bài 2)

HOUR OF CODE | Địa chỉ học lập trình, tin học tốt nhất cho trẻ em
Bài này sẽ hướng dẫn các bạn, làm thế nào để tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn trong Alice.

Hãy thực hiện theo các bước làm dưới đây.

Bước 1: Chọn hình nền.

Khi bạn mở chương trình Alice lên thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là chọn một nền địa hình cho đoạn phim hoạt hình đó và bạn có 6 lựa chọn từ cửa sổ Template. Trong bài này chúng ta lựa chọn Sand.

Read More »